Werkwijze

Level-up coaching biedt maatwerk. Iedereen is uniek en heeft een andere vraag.

1. Wij inventariseren na het kennismakingsgesprek je hulpvraag.

2. Daarna stellen wij een plan van aanpak op: wat wil je bereiken en hoe ga je dat doen?

3. Wij coachen jou bij de uitvoering van het plan.

4. Daarnaast vinden er regelmatige evaluaties plaats en zo nodig aanpassingen.

Als coaches lopen we met je mee. Door te luisteren, vragen te stellen, verbanden te leggen en je een spiegel voor te houden, ontstaat er een helder beeld over jouw situatie. Wij zien wat jou belemmert en overleggen met jou welke volgende stap er gezet kan worden.

Aanbod

Participeren is het nieuwe toverwoord. Toch is het voor veel mensen moeilijk om de eerste stappen te zetten op deze ladder naar volledige deelname in de maatschappij. Soms zet je een eerste stap naar opleiding of werk door deel te nemen aan een sport of het bezoeken van een activiteit in het wijkgebouw. Dit alles voor het uitbreiden van sociale contacten. Door samen deze stappen te zetten, kunnen wij jou hierbij praktische hulp bieden.

Wij helpen indien nodig bij het kiezen van een passende opleiding en bieden ondersteuning bij het volgen hiervan. De ondersteuning kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van motivatie, structurering, planning of contacten met school. Aan bod komt:

 • Waar liggen je interesses?
 • Waar ben je goed in?
 • Heb je al eerder een opleiding gevolgd? Wat ging goed, wat vond je moeilijker?
 • Persoonlijke kenmerken
 • Oriëntatie op opleidingen en aanbieders
 • Financiering van opleidingen
 • Contacten met uitkerende instanties

Wij helpen indien nodig bij het kiezen en behouden van betaald werk en vrijwilligerswerk. Aan bod komt:

 • Coachen op de werkvloer
 • Onderzoek naar eigen werkervaring
 • Wat zijn voor jou belangrijke waarden in je werk?
 • Waar liggen je interesses en wat zijn je competenties?
 • Ontwikkelen van basale arbeidsvaardigheden en sociale vaardigheden voor op het werk
 • Oriëntatie op de arbeidsmarkt
 • Zoeken van stage- en werkervaringsplaatsen
 • Wegwijs maken in de wet en regelgeving
 • Contacten met uitkerende instanties en re-integratiebedrijven